14/12/17  TIN TỨC SỰ KIỆN  37
100% phòng chống bão
 14/12/17  Tin của trường  22
100% cán bộ nhân viên tham gia chống bão
 14/12/17  Tin của trường  24
100% Cán bộ tham gia chống bão
 25/04/16  Tin của trường  240
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Văn Hải 2.